Giáo khu Nữ Vương Hoà Bình

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

GIÁO HẠT GÒ VẤP

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

  BIÊN BẢN BẦU CHỌN BĐH GK NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

Nhiệm kỳ : (2022-2026)

  • Địa điểm :  Nhà thờ phụ
  • Thời gian : 19g45 ngày 10/10/2022
  • Thành phần HĐ bầu cử :

       1.  Chủ tọa : Cha Sở Giuse Phạm Đức Tuấn

      2. Giám sát : Ô. F.Xaviê Hoàng Hữu Hoan

                              Ô. Giuse Nguyễn Văn Đồng

       3.Dẫn chương trình : Ô .Luca Trần Văn Tài

       4.Thư ký :  Ô . Giuse Trần Kim Long

      5. Phát, nhận phiếu và ghi bảng : các em huynh trưởng (3 em )

   -  Nội dung bầu chọn : Bầu phiếu kín theo các chức vụ , số phiếu cho 1 vị trí phải qúa bán .

      

  - Ứng viên :

           1- Luciano Phaolô : Lại Bá Vẹn  – Sinh năm : 1969

           2- Anna : Nguyễn Thị Thuyền – Sinh năm : 1953

           3- Têrêsa Trần  Thị Ngọc Bình – Sinh năm : 1965

           4- Gioan.Bt : Hồ Văn Khanh – Sinh năm : 1949

           5- Phêrô : Nguyễn Hoàng Trọng Qúy – Sinh năm :1997

           6- Luciano : Lại Bá Sang –  Sinh năm :1959 ( vắng mặt )

          Cách thức bầu cử : Bầu phiếu kín , theo các chức vụ , bầu chọn ứng  viên phải qúa bán .

  • Tổng số phiếu : 21 phiếu
  • Trong suốt thời gian bầu chọn nghiêm túc , hào hứng đã chọn ra Ban điều hành  Giáo khu ( 2022-2026) như sau :
  • Trưởng khu : Luciano Phaolo : Lại Bá Vẹn - 14 phiếu
  • Phó nội vụ : Anna Nguyễn thị Thuyền : 13 phiếu
  • Phó ngoại vụ : Têrêsa Trần Thị Ngọc Bình - 13 phiếu
  • Thư ký : Phêrô Nguyễn Hoàng Trọng Qúy - 17 phiếu
  • Thủ qũy : Gioan . Bt Hồ văn Khanh -

      Tân Trưởng khu Luciano Phaolô Lại Bá Vẹn có lời cám ơn Cha Sở Giuse, các anh em Ban chấp hành,  các em huynh trưởng, các bà con trong Giáo khu. Được bà con tín nhiệm, mong muốn bà con đôn đốc giới trẻ, các em  tham gia vào các Hội đoàn của Giáo khu, Giáo xứ.

      Buổi bầu cử kết thúc lúc 20g30, trong không khí nhiệt tình, bình an

     Tạ ơn Chúa buổi bầu cử BĐH Giáo Khu NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH Giáo xứ Hạnh Thông Tây, nhiệm kỳ (2022-2026 ) được tốt đẹp

TOP