Rửa tội

 RỬA TỘI :  Lúc8g30 mỗi Chúa Nhật đầu tháng

 

 

1. Điều kiện:

-  Cha Mẹ xin bảo đảm em bé sẽ được giáo dục trong đức tin Công Giáo.

2.  Thủ tục :

- Đến BĐH Giáo Khu. Xin đăng ký Rửa tội và liên hệ VPGX

3.  Trường hợp đặc biệt: tuỳ Cha Sở định liệu.

 

 

RỬA TỘI NGÀY 04-09-2016

1.

Tên :  Giuse Lương Vũ Bảo

Sinh ngày : 19 tháng 07  năm 2016

Tại : TP. Hồ Chí Minh

Cha : Lương Quốc Nam (Chuẩn)

Mẹ : Maria Vũ Ái Linh

Rửa tội ngày : Chúa Nhật 04/09/2016

Người đở đầu : Giuse Vũ Viết Khánh

 

2.

Tên :  Anê Trần Ngọc Như Ý

Sinh ngày : 08 tháng 08  năm 2016

Tại : TP. Hồ Chí Minh

Cha : Giuse Trần Phú Ngọc

Mẹ : Maria Lê Thị Kim Hiền

Rửa tội ngày : Chúa Nhật 04/09/2016

Người đở đầu : Giuse Vũ Viết Khánh

 

3.

Tên :  Phanxicô Hùng Phúc Thịnh

Sinh ngày : 05 tháng 07  năm 2015

Tại : Bệnh viện Từ Dũ

Cha :

Mẹ : Anna Nguyễn Thị Tuyết

Rửa tội ngày : Chúa Nhật 04/09/2016

Người đở đầu : Phêrô Trần Trọng Vũ

 

4.

Tên :  Matthêô Phó Bảo Khánh

Sinh ngày : 20 tháng 05  năm 2016

Tại : TP. Hồ Chí Minh

Cha : Gioan Boscô Phó Trí Huệ

Mẹ : Maria Đỗ Thị Thanh Phượng

Rửa tội ngày : Chúa Nhật 04/09/2016

Người đở đầu : Matthêô Nguyễn Xuân Thuận

 

5.

Tên :  Anna Võ Huỳnh An Nhiên

Sinh ngày : 29 tháng 07  năm 2016

Tại : TP. Hồ Chí Minh

Cha : Giuse Võ Trần Trọng Đạt

Mẹ : Anna Huỳnh Thị Thu Nhung

Rửa tội ngày : Chúa Nhật 04/09/2016

Người đở đầu : Giuse Huỳnh Quang Đại

 

6.

Tên :  Giuse Nguyễn Minh Trung

Sinh ngày : 30 tháng 04  năm 2016

Tại : Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Cha : Giuse Nguyễn Văn Cường

Mẹ : Maria Phạm Thị Hoa

Rửa tội ngày : Chúa Nhật 04/09/2016

Người đở đầu : Giuse Phạm Văn Hoàng

 

7.

Tên :  Đaminh Đỗ Lâm Minh Khang

Sinh ngày : 13 tháng 08  năm 2016

Tại : Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Cha : Đaminh Đỗ Văn Luyện

Mẹ : Maria Lâm Thị Hồng Thúy

Rửa tội ngày : Chúa Nhật 04/09/2016

Người đở đầu : Giuse Vũ Hùng Hải

 

8.

Tên :  Đaminh Phạm Lê Phước Thịnh

Sinh ngày : 05 tháng 07  năm 2016

Tại : TP. Hồ Chí Minh

Cha : Phaolô Phạm Ngọc Hậu

Mẹ : Maria Lê Thị Ngọc Nga

Rửa tội ngày : Chúa Nhật 04/09/2016

Người đở đầu : Đaminh Nguyễn Mạnh Cường

 

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook