Lớp Hôn Nhân - Tân Tòng

LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN & TÂN TÒNG

1-   Giáo lý Dự tòng :

-  Học theo khóa khoảng từ 03 đến 04 tháng. Khai giảng khóa học Cha sở sẽ thông báo trước ít nhất là 2 tuần.

-  Thời gian : học 02 buổi vào tối thứ hai và thứ tư hàng tuần từ 19g30-21g00, tại Nhà Giáo lý Giáo xứ

Giáo lý Công Giáo : 25 tiết. Sách Giáo lý Dự Tòng do Giáo Phận TP.HCM biên soạn và một số tài liệu liên hoan đến khóa học.

 2-   Giáo lý Hôn Nhân :

 -  Hàng năm giáo xứ sẽ tổ chức các khóa chuẩn bị Hôn Nhân, khoảng 3-4 tháng học song song với khóa dự tòng.

 -  Thời gian : 3 tháng - học 02 buổi vào tối thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ 19g30-21g00. tại Nhà Giáo lý Giáo xứ.

 Giáo lý Hôn Nhân và Gia Đình : 25 tiết. Sách do Ban Mục Vụ Gia Đình, Tổng Giáo Phận TP.HCM biên soạn và một số tài liệu liên hoan đến khóa học.

3- Nội quy : sẽ thông báo trong khóa học

 

BAN GIẢNG HUẤN :

 

1- Cha sở Giuse Phạm Đức Tuấn         : cố vấn chỉ đạo kiểm tra

2- Cha phó Đaminh Lê Công Nguyên  : phụ trách GL Hôn nhân & Tân Tòng

3- Ông Tađêô Nguyễn Văn Quới         : phụ trách lớp GL Hôn nhân & Tân Tòng

4- Ông Vincenté Nguyễn Phú Long     : phụ trách GL  Tân Tòng

5- Ông Giuse Nguyễn Văn Hùng         : phụ trách GL Hôn Nhân

6- Ông F. Xavie Hoàng Hữu Hoan       : phụ trách GL Hôn Nhân

7- Ông Giuse Tạ Ngọc Tiến                : phụ trách GL  Tân Tòng

8- Ông Giuse Nguyễn Thuận Bình       : phụ trách GL  Tân Tòng

 

Tải về: Sách Giáo Lý Dự Tòng

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

Kết nối facebook