Giáo khu La Vang

GIÁO HẠT GÒ VẤP

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU LA VANG

(Nhiệm kỳ 2022 - 2026)

  • Địa điểm bỏ phiếu : Nhà thờ phụ
  • Thời gian Vào lúc 19g30 Ngày 18 tháng 10 năm 2022
  • Thành phần HĐ bầu cử :

    1. Chủ tọa : Cha Sở Giuse Phạm Đức Tuấn

    2. Giám sát :     Ô. F.Xaviê Hoàng Hữu Hoan

    3. Dẫn chương trình : Ô. Luca Trần Văn Tài

    4. Thư ký :  Ô . Giuse Trần Kim Long

    5. Phát, nhận phiếu và ghi bảng : các em huynh trưởng (3 em)

   - Nội dung bầu chọn : Bầu phiếu kín theo các chức vụ , số phiếu cho 1 vị trí phải qúa bán .

       -    Cử tri đi bầu Tổng số: 33 người

Bầu Chức Danh :

-1. Trưởng khu  :   Bà Maria Đỗ Thị Thu Hồng                        số phiếu :  29

-2. Phó Nội vụ :     Ô. Phaolô Nguyễn Ánh Sáng                      số phiếu :  23

-3. Phó Ngoại vụ : Ô. Giuse Trần Ngọc Tuấn                           số phiếu :  21

-4. Thư ký :           Bà Têrêsa Phan Thị Thành                         số phiếu :  18

-5. Thủ Quỹ :         Bà Maria Nguyễn Thị Biển                         số phiếu :  23

-6. Ủy viên :          Ô. Phêrô Nguyễn Văn Quang

-7. Ủy viên :          Ô. Vinh sơn Nguyễn Văn Sơn

    Tân Trưởng khu : Bà Maria Đỗ Thị Thu Hồng có lời cám ơn Cha Sở Giuse, các anh em Ban chấp hành, các em huynh trưởng, các bà con trong Giáo khu. Được bà con tín nhiệm, mong muốn bà con đôn đốc giới trẻ , các em tham gia vào các Hội đoàn của Giáo khu, Giáo xứ.

     Buổi bầu cử kết thúc lúc 20g30, trong không khí nhiệt tình, bình an

     Tạ ơn Chúa buổi bầu cử BĐH Giáo Khu La vang Giáo xứ Hạnh Thông Tây.
     nhiệm kỳ ( 2022-2026 ) được tốt đẹp.

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook