Hội CBMCG

          GIÁO HẠT GÒ VẤP

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

      

BIÊN BẢN BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CÁC BÀ MẸ CÔNG GÍAO
(Nhiệm kỳ 2022-2026)

 

 • Địa điểm :  Nhà thờ phụ
 • Thời gian : 19g30 ngày 20/9/2022
 • Thành phần HĐ bầu cử :
 1. Chủ tọa : cha phó Đaminh Lê Công Nguyên
 2. Giám sát : Ô. F.Xaviê Hoàng Hữu Hoan

                                         Ô. Giuse Nguyễn Văn Đồng

                   3. Dẫn chương trình : Ô .Luca Trần văn Tài

                   4.Thư ký :  Ô . Giuse Trần kim Long

                   5.Phát, nhận phiếu và ghi bảng : các em huynh trưởng (4 em )

   - Ứng viên :

           1- Maria Nguyễn Thị Hòa

           2- Têrêsa Khổng Thị Thanh Hường

           3- Lucia Huỳnh Ngọc Sương

           4- Maria Nguyễn Thị Thới

           5- Maria Ngô Thúy Ngọc

           6- Maria Trần Thị Kim Liên

           7- Maria Nguyễn Thị Bảo Linh

 • Cách thức bầu cử : Bầu phiếu kín, theo các chức vụ, bầu chọn ứng viên phải qúa bán
 • Tổng số phiếu : 63 phiếu
 • Trong suốt thời gian bầu chọn nghiêm túc , hào hứng đã chọn ra Ban chấp hành ( 2022-2026) như sau :
 • Hội trưởng :       Maria Nguyễn thị Hòa                             39 phiếu
 • Phó nội vụ :        Lucia Huỳnh Ngọc Sương                      36 phiếu
 • Phó ngoại vụ :    Têrêsa Khổng Thị Thanh Hường           35 phiếu
 • Thư ký :              Maria Nguyễn Thị Thới                          48 phiếu
 • Thủ qũy :            Maria Trần Thị Kim Liên                       33phiếu
 • Ủy viên :              Maria Ngô Thúy Ngọc 

                                     Maria Nguyễn Thị Bảo Linh

            Tân Hội trưởng Maria Nguyễn Thị Hòa có lời cám ơn Cha phó Đaminh, các anh em Ban chấp hành, chị hội trưởng tiền nhiệm, các em huynh trưởng, cố gắng nhận nhiệm vụ để đưa hội đoàn phát triển hơn

Buổi bầu cử kết thúc lúc 21g00, trong không khí nhiệt tình, bình an

Tạ ơn Chúa buổi bầu cử Các Bà Mẹ Công Giáo Hạnh Thông Tây (2022-2026 ) được tốt đẹp.

Ban Biên Tập

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook