Các đời Dì phước Dòng MTG

Đôi Dòng Lược Sử

   Nhà Phước Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán đến phục vụ Họ Đạo Hạnh Thông

Tây từ năm 15/08/1925- cho đến nay.......

 

Nhà Phước Chợ Quán thuộc Giáo Phận Sài Gòn là Dòng địa phương vào thời Đức Giáo Mục ISIDORE DUMORTIER 1925. Thời bấy giờ Họ Đạo Hạnh Thông Tây

 

        Cha cố sở là Cha Mattheo Hồ Tấn Đức ( 1912-1939) ước ao xây dựng ngôi Thánh đường để nơi thờ phượng chúa cho xứng đáng vì nhà thờ đang sử dụng đã qua 30 năm hư hao mục nác nhiều vì vật liệu tạm bợ đã xuống cấp trầm trọng sự ao ước cầu nguyện đêm ngày của vị chủ chăn và con chiên quả thật chúa đã nhậm lời, qua lời cầu bàu của Thánh Cả Giuse như đã được kể lại trong trang sử họ đạo một vị ân nhân lớn đã giúp đỡ xây cất .Năm 1921 trên lô đất 2 mẫu 11 sào  3 cao , giáp mặt lộ Gò vấp Quang Trung Nhà Thờ đã được mộc lên suốt 3 năm xây cất với công trình kiến trúc Tây thật đẹp , khi nhà thờ hoàn thành thì việc phục vụ bàn thờ , hoa nến , trang hoàng dạy giáo lý kinh bổn cho con em nhu cầu ngày càng cao và đến đây thì số bổn đạo cũng gia tăng , nên qua việc thăm hỏi các xứ bạn sự trăn trở của vị chủ chăn cha đến các xứ , Chợ Cầu,Tân Hưng , Bà Điểm hỏi thăm xin ý kiến các cha bạn ,nên Cha đã mạnh dạng đến gõ cửa nhà Phước Chợ Quán xin các Dì Phước đến giúp họ đạo, thời bấy giờ Cha Cố Tây Camille Laurenl làm bề trên của nhà phước Chợ Quán nhu cầu của họ đạo được đáp ứng.

         Các Bà tiên khởi đến họ đạo vào ngày 15 tháng 8 năm 1925 ngày lễ Kính ĐứcMẹ Hồn Xác Lên Trời là Dì Phanxica Nguyễn Thị Thể, Dì Maria Nguyễn Thị Ngời, Dì Maria Nguyễn  Thị Lành. Thời gian đầu là giúp bàn thờ , dạy kinh bổn, thăm người già yếu , giúp thiếu nữ hoàn lương ,dạy con chữ cho con em trong và ngoài họ đạo không phân biệt người có đạo hay không, thời gian còn lại chị em làm thuốc tiêu cao đơn hoàn  tán phục vụ cho người dân để có thu nhập cho chị em sống vậy việc bổ nhiệm được khởi đầu từ đây

         Sự hiện diện của các dì phước đã đưa họ đạo đi lên trong đàng nhân đức nề nếp , là cánh tay nối dài của Cha cố sở với qua thời gian xây dựng nhà chúa  sức khỏe của Cha  cũng giảm theo, các dì đi đem Mình Chúa cho người già thay cho cha vào mỗi ngày Chúa Nhật đầu tháng, rồi cũng như hôm nay chị em thuyên chuyển qua nhiều họ đạo , nhưng thời các dì thì giúp họ đạo có phần lâu hơn

        Đến đời Cha Gioan-Baotixita Nguyễn Tứ Quý(1939-1944) nhu cầu phục vụ họ đạo Cha vẫn tiếp tục xin các dì phước Chợ Quán :Dì Ysave Nguyễn Thị Chức, Dì Madalenna Tăng Thị Hay,Dì Anna Lành còn ở lại cộng đoàn, thời nầy cha có ý xây trường tiểu học cho nhu cầu học chữ của con cái trong họ đạo vì biết chữ thì kinh bổn mới đọc được nhưng quá khó khăn cơm áo gạo tiền việc đóng góp cho việc xây dựng chưa thành công cha sức khỏe kém đi và đã qua đời khi chưa thực hiện được nguyện vọng đến đời

        Cha Phaolo Nguyễn Thông Lý (1944-1959) Các dì phước vẫn tiếp tục phục vụ với công việc âm thầm của mình đóng góp cho họ đạo dạy học miễn phí chăm nom người già, an ủi người đau khổ ,dạy giáo lýcho thiếu nhi để lãnh các bí tích các dì không quãng ngại khó khăn và đang trong thời kỳ chiến tranh có nhiều việc mà các dì phước phải hiện diện để làm thay cho các cha .Tháng cuối năm có lệnh thuyên chuyển chị em Dì Maria Nguyễn Thị Nghĩa đến công đoàn vào đầu năm 1945 biến cố xảy ra Cha Cố Sở  Phaolo Nguyễn Thông Lý phải tạm lánh đi nơi khác lúc bấy giờ các dì phước phải chống chọi lo cho giáo dân thay cha cử hành phụng vụ , đọc kinh kẻ liệt , đọc kinh nghi thức an tang , thời thế lắng xuống cha mới trở về họ đạo Thời gian trôi qua các dì phước đến rồi lại đi Dì Huỳnh Thị Tùng,Dì Catarina Nguyễn Thị Lễ , Dì Madalemna Nguyễn Thị Lượng đến cộng đoàn tiếp tục sứ vụ mà chị em trước để lại.Dòng thời gian buồn vui lẫn nước mắt chị em nguyện dấn thân cho Đức KiTô chịu đóng đinh có lúc cùng chịu đóng đinh với Ngài thăng trầm trong cuộc đời của người Nữ Tu đâu phải chị em nào cũng thành công !Lại một trang sử mới đến với họ đạo

           Cha Phêrô Trần Văn Thông làm cha sở (1959-1961) Cha hoạt động rất mạnh tuy còn trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm các dì cũng tiếp tục cộng tác với cha để thăng tiến họ đạo .Năm 1960 các dì phước mới chuyển đến Dì Maria Nguyễn Thị Kiêm, Anna Trần Thị Tỵ ,Maria Đỗ Thị Tiếng , Ane Lê Thị Vui .

           Giáo xứ thay đổ Cha Anre Nguyễn Văn Đại Làm Cha sở (1961-1968) Cha Anre lo toan với Đức Cha Philipphe Nguyễn Kiêm Điền  xây dụng ngôi nhà lầu 6 căn chuẩn bị làm trụ sở cho việc truyền giáo nhưng không ngoài ý Chúa và kế hoạch đã thay đổi nên ngôi nhà nầy đã trở thành trường tiểu học  với tên gọi là Trường Tiểu Học Hoa Mai ,Dì Mười Kiêm được mời làm Hiệu Trưởng và các dì ở cộng đoàn đã dạy học ở trường nầy vào thời cha Micae Nguyễn Khoa Học (1968-1974)Tuy nói là Trường tiểu học nhưng xây dựng còn dở dang chưa hoàn thành vì không có nơi dạy dỗ nên đã sử dụng giờ thì xuống cấp nên cha Micae phải tu bổ cho hoàn thành sơn mới cửa nẻo nới rộng theo nhu cầu của học sinh .Dì Mười Kiêm,Dì Maria Nguyễn Ngọc Sương Dì Anne Nguyễn Thị Vui phục vụ họ đạo từ năm (1960-1972)Trong thời gian 1965 có Dì Maria Nguyễn Thị Hải Dì Maria Nguyễn Thị Hiền Ane Ngô Thị Trang đền dạy học nói chung vào thời điểm nầy các dì đến rồi lại đi có khi trở lại đến 2 lần.

         Thời gian này là cha Phanxico-xavie Nguyễn Văn Tam làm cha sở (1974-1975) vì sức khỏe  nên cha không tiếp tục phục vụ cho họ đạo được . Đầu năm 1975 -1996 Dì Tám Lễ, Dì Bảy Bảy, Dì Mười Nhi, Dì Ba Hải, thời kỳ khó khăn nhất ,đất nước giải phóng các dì phải bỏ tu phục mặc thường  phục như mọi người và đi lao động vất vả để nuôi sống bản thân

-   Cha Phanxicô xavie Nguyễn Ngọc Thu (1975-1991) trong thời kỳ khó khăn khủng hoảng kinh tế  về làm  cha sở họ đạo  Ngày 24/06/1978 nhà nước đã ép cha nhượng lại ngôi trường  tiểu học Hoa Mai cho nhà nước và đổi tên là Trường Tiểu Học Chi Lăng cho đến ngày nay Dì Ba Hải là nhỏ nhất nên còn ở lại trường để dạy học

 - Cha Đominicô Võ Văn Tân làm Cha Sở (1991-2005) Năm 1992-1996 Sự hiện diện của các dì , Dì Lucia Nguyễn Thị Soi, Dì Maria Huỳnh Thị Đây ( Dì Tám Lễ) Dì Ba Hải các dì mở nhóm trẻ gia đình để sống và phục vụ cho họ đạo như tập hát cho ca đoàn dạy giáo lý. Đến năm (1997-2000) các dì đã thuyên chuyển dì mới đến là Dì Maria Lê Thị Tua,Ysave Phan Thị Tần , Maria Lưu Kim Xuân cũng tiếp tục mở lớp mẫu giáo và phục vụ cho họ đạo . Năm 2000-2004 Dì  Anna Nguyễn Thị Bạch ,Dì Lucia Nguyễn Thị Lệ,Dì Maria Nguyễn Thị Tiền thời gian nầy nhu cầu trẻ ngày càng đông nên các dì có xin Cha sở Võ Văn Tân xây thêm các lớp học còn đang sử dụng cho đến nay qua nhiều dì thì có sửa chữa .Đến Tháng 7 /2004-2007 cộng đoàn thuyên chuyển Dì Maria Nguyễn Thị Hồng Loan , Maria Trần Thị Phiến  , dì Tiền còn ở lại cộng đoàn

- Năm 2005 Cha Clemente Lê Minh Trung Làm Cha Sở cha rất quan tâm đến từng công việc và luôn bàn hỏi công việc của các dì về việc dạy trẻ mãi đến 20/07/ 2007 Dì Sophi Phan Thị Thái, Dì Anne Trần Ánh Tuyết, Dì Maria Phạm Thị Hiền được chuyển đến cộng đoàn thay 3 nhân sự mới cũng gặp nhiều khó khăn lúc đầu nhưng dần dần  cũng quen việc , dì Sophi Thái tiếp tục phụ trách dạy trẻ nhưng nhu cầu trẻ em ở trong xứ ngày càng đông dì đề nghị Chasở Clêmentê cho lên từ nhóm trẻ lên Trường  Mầm Non qua nhiều khó khăn thủ tục giấy tờ đặc biệt nhờ  lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse đầu tháng 9/ 2008 phòng giáo dục Quận gò vấp đã chấp thuận hồ sơ và cấp giầy phép cho lên trường và chọn tên trường là Mẫu Giáo Tư ThụcPhúc An  cho đến ngày hôn nay

Ngày 21/07/2011 lại đến đợt thuyên chuyển chị em dì Sophi còn ở lại cộng đoàn, người mới là Dì Lucia Lê Thị Diễm, Cecilia Nguyễn Thị Hoài Phương công việc của các dì cũng giúp lễ sinh , trực lễ, giáo lý, cắm hoa, công việc dần trôi qua và trôi rất nhanh.

          Năm 2013 Cha Giuse Phạm Đức Tuấn làm cha sở Họ Đạo HTT

 Năm 2014 tháng 7 bài sai Dì Sophi thuyên chuyển Dì Diễm, Hoài Phương còn ở lại cộng đoàn và người sẽ thay dì Sophi là Dì Maria Nguyễn Thị Nhan từ Giáo Xứ Đồng Tiến chuyển qua ngày 21/07/2014 và công việc cũng vẫn tiếp tục phục vụ họ đạo và chăm sóc  nuôi dạy trẻ ngoài ra công việc vào mỗi buổi chiều là dạy giáo lý Tân Tòng, Hôn Phối, gỡ rối với một lượng khá đông linh hồn trở lại đạo . Có ngày đến  thì cũng ngày đi ,tiếp tục thay nhau đi phục vụ nơi khác theo lệnh thuyên chuyển ngày 27/06/2016 sau tuần  tỉnh tâm. Bài sai gọi dì Hoài Phương`đi đến cộng đoàn  Xóm Chiếu ngày lên đường 27/07/2016 , Dì Mattha Huỳnh Thị Ánh Nguyệt cùng ngày chuyển đến họ đạo Hạnh Thông Tây.

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook