Các Ban Ngành - Đoàn Thể

CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ

 1. TTV Thánh Thể

 

 2- Ban Giáo lý Hôn Nhân - Tân Tòng

 3. Ban Thánh Ca

 4. Ban Giáo lý viên

 

 5. Ban Trật tự

6. Ban Trợ tá

 7. Ban Khánh Tiết

8.  Ban phòng thánh

9. Hội CBMCG 

 

10. Hội Gìa Đình PTTT 

 

11. Hội Caritas

 

12. Hội Huynh Đoàn Đa Minh

13. Hội Legio-Mariae.

14. Hội Martinô Chăm Sóc Bệnh Nhân

15. Hội Matta


 

16. Hội Gđ. Tận Hiến

17. Hội Dòng 3 Cát Minh

18. Hội Thánh Kinh Cầu Nguyện

 

19. Nhóm Giờ Kinh Đức Mẹ

 

20. Văn phòng Giáo xứ (Ô.Minh, Ô.Châu)

 

 

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook