Giáo khu Hằng Cứu Giúp

GIÁO HẠT GÒ VẤP

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

 

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU HẰNG CỨU GIÚP

(Nhiệm kỳ 2022 - 2026)

  • Địa điểm bỏ phiếu : Nhà thờ phụ
  • Thời gian Vào lúc 19g30 Ngày 15 tháng 10 năm 2022
  • Thành phần HĐ bầu cử :

    1. Chủ tọa : Cha Sở Giuse Phạm Đức Tuấn, Thầy Phêrô

    2. Giám sát :     Ô. F.Xaviê Hoàng Hữu Hoan

                           Ô. Giuse Nguyễn Văn Đồng

     3. Dẫn chương trình : Ô. Luca Trần Văn Tài

     4. Thư ký :  Ô . Giuse Trần Kim Long

     5. Phát, nhận phiếu và ghi bảng : các em huynh trưởng (3 em)

   - Nội dung bầu chọn : Bầu phiếu kín theo các chức vụ , số phiếu cho 1 vị trí phải qúa bán .

       -    Cử tri đi bầu Tổng số: 58 người

Bầu Chức Danh :

-1. Trưởng khu  :   Ô. Gioan Baotixita Đoàn Hữu Trọng                  số phiếu :  46

-2. Phó Nội vụ :     Bà Maria Nguyễn Thị Kim Yến                          số phiếu :  37

-3. Phó Ngoại vụ : Ô. Giuse Phạm Hồng Đức                                số phiếu :  35

-4. Thư ký :           Ô. Tôma Nguyễn Hoàng Vũ                              số phiếu :  28 

-5. Thủ Quỹ :         Bà Maria Trần Thị Tùng Lang                           số phiếu :   49

-6. Ủy viên :           Bà Maria Nguyễn Thị Vân                   

    Tân Trưởng khu : Ô. Gioan Baotixita Đoàn Hữu Trọng có lời cám ơn Cha Sở Giuse, Thầy Giuse các anh em Ban chấp hành, các em huynh trưởng, các bà con trong Giáo khu. Được bà con tín nhiệm, mong muốn bà con đôn đốc giới trẻ , các em tham gia vào các Hội đoàn của Giáo khu, Giáo xứ.

     Buổi bầu cử kết thúc lúc 20g30, trong không khí nhiệt tình, bình an

     Tạ ơn Chúa buổi bầu cử BĐH Giáo Khu Hằng Cứu Giúp Giáo xứ Hạnh Thông Tây,
     nhiệm kỳ ( 2022-2026 ) được tốt đẹp.

 

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook