Huynh Đoàn Đa Minh

HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

 

Huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh GX HTT

Tổng số đoàn viên: 41

Ban phục vụ: 7

 

DANH SÁCH BAN PHỤC VỤ

HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

Nhiệm kỳ 2016 – 2020

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Têrêsa Khổng Thị Thanh Hường 

Đoàn Trưởng

0936956991

02

Têrêsa Nguyễn Thị Hương Huyền 

Đoàn Phó

01203305182

03

Cecilia Nguyên Thị Lộc 

Thư Ký

0907683544

04

Têrêsa Trần Thị Nhường 

Thủ Quỹ

0903379181

05

Maria Bùi Thị Đan Linh 

PT. Học Tập

0988601836

06

Têrêsa  Trần Thị Ngọc Bình 

PT. Tông Đồ

0909695378

07

Cecilia Trần Thị Nguyệt 

PT. Giới Trẻ

0938467585

 

  • Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ:
  • Trong tuần.

Đọc kinh phụng vụ sau lễ chiều thứ 2 tại nhà xứ. và tối thứ 3 tại gia đình đoàn viên.

  • Trong Tháng.

Nguyệt Hội: Tối thứ 3 cuối tháng

  • Trong Năm.

Ngày 28/01 Lễ Thánh Tôma AQuynô Bổn mạng Huynh Đoàn.

 Ban Phục Vụ Huynh Đoàn

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook