Giáo khu Phù Hộ Các Giáo Hữu

GIÁO HẠT GÒ VẤP

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

 

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

(Nhiệm kỳ 2022 - 2026)

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook