An táng

"Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời."
                                                   (Thánh Phanxicô)

 

Trong niềm tin vào mầu nhiệm

Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô

 

 AN TÁNG

 

 1. Khi có thân nhân trong gia đình qua đời, người nhà liên hệ với Trưởng khu để sắp xếp công việc.
 2. Trưởng khu cùng với nhà Hiếu, gặp Cha Sở để định liệu, ngày giờ: Nghi thức tẩm liệm, Thánh lễ tại gia (nếu có) , Thánh lễ An táng, giấy Báo Tử , và báo cho VP GX .
 3. Trường hợp gia đình có mời Cha khách đến cử hành lễ tang tại gia phải báo cho Cha Sở trước ( gia đình liên hệ với BĐH chuẩn bị đồ Lễ, báo cho ca đoàn…)
 4. Trưởng Khu của GK có người qua đời sẽ sắp xếp người phụ trách đọc Thánh Thư trong Thánh Lễ an táng tại Nhà Thờ 
 5. Lưu ý 1 số điều thống nhất trong các Thánh Lễ an táng : Di ảnh đặt hướng về Cộng đoàn, hướng dẫn gia đình tang quyến sau khi Cha Chủ sự xong nghi thứ tiễn biệt
 6. Chỉ cử hành Thánh Lễ an táng ngoài giờ khi Gia đình có mời Cha khách. Phải xin phép Cha Sở trước, và báo với VPGX để nhờ giúp.
 7. Đọc kinh nhà tang ( BĐH Giáo Khu Đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố trước và sau khi an táng )
 8. BĐH Giáo Khu có thể cùng với tang quyến tiển người quá cố đến nghĩa trang hoặc nơi hỏa táng.
 9. Lời khuyên: Trong thời gian thọ tang trước ngày an táng, BĐH GK mời gọi mọi thành viên trong nhà hiếu xưng tội, rước lễ để cầu nguyện cho người thân qua đời.

 

 ĐIỀU LỆ GỞI HÀI CỐT

 Những hài cốt sau đây được gởi tại nhà hài cốt:

   a)  Mọi thành viên của Giáo xứ.

   b)  Những trường hợp khác, Cha Sở sẽ cứu xét từng trường hợp.

        Lệ phí gởi Hài cốt theo qui định của GX

 1. Khi gởi Hài cốt, người nhà liên hệ trực tiếp với VP GX để đăng ký.
 2. Lập phiếu đăng ký tại Nhà xứ.

 CÁC BIỄU MẪU ( đính kèm biểu mẫu chung của GX)

 1. Tờ khai Gia đình Công Giáo
 2. Giấy chuyển xứ
 3. Đơn xin Rửa tội
 4. Giấy xác nhận tình trạng độc thân( hôn phối)
 5. Giấy báo tử

 

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kết nối facebook