Giáo khu Lộ Đức

GIÁO HẠT GÒ VẤP

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

 

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU LỘ ĐỨC

(Nhiệm kỳ 2022 - 2026)

  • Địa điểm bỏ phiếu : Nhà thờ phụ
  • Thời gian Vào lúc 19g30 Ngày 14 tháng 10 năm 2022
  • Thành phần HĐ bầu cử :

    1. Chủ tọa : Cha Sở Giuse Phạm Đức Tuấn, Thầy Phêrô

    2. Giám sát :     Ô. F.Xaviê Hoàng Hữu Hoan

                           Ô. Giuse Nguyễn Văn Đồng

     3. Dẫn chương trình : Ô. Luca Trần Văn Tài

     4. Thư ký :  Ô . Giuse Trần Kim Long

     5. Phát, nhận phiếu và ghi bảng : các em huynh trưởng (3 em)

   - Nội dung bầu chọn : Bầu phiếu kín theo các chức vụ , số phiếu cho 1 vị trí phải qúa bán .

       -    Cử tri đi bầu Tổng số: 44 người

Bầu Chức Danh :

-1. Trưởng khu  :   Ô. Tôma Đỗ Văn Toàn                                    số phiếu :  28

-2. Phó Nội vụ :     Ô. Phêrô  Tạ Kiến Minh                                   số phiếu :  39

-3. Phó Ngoại vụ : Ô. Đaminh Nguyễn Thanh Tùng                       số phiếu :  35

-4. Thư ký :           Ô. F. Xaviê Nguyễn Kim Phi số phiếu  :              số phiếu : 32 

-5. Thủ Quỹ :         Bà Têrêsa Trần Thanh Vân                              số phiếu :  44

    

   Tân Trưởng khu : Ô. Tôma Đỗ Văn Toàn có lời cám ơn Cha Sở Giuse, Thầy Giuse các anh em Ban chấp hành, các em huynh trưởng, các bà con trong Giáo khu. Được bà con tín nhiệm, mong muốn bà con đôn đốc giới trẻ , các em tham gia vào các Hội đoàn của Giáo khu, Giáo xứ.

     Buổi bầu cử kết thúc lúc 20g30, trong không khí nhiệt tình, bình an

     Tạ ơn Chúa buổi bầu cử BĐH Giáo Khu Lộ Đức Giáo xứ Hạnh Thông Tây,
     nhiệm kỳ ( 2022-2026 ) được tốt đẹp.

 

TOP