Giáo khu Môi Khôi

GIÁO HẠT GÒ VẤP

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

 

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU MÔI KHÔI

(Nhiệm kỳ 2022 - 2026)

  • Địa điểm bỏ phiếu : Nhà thờ phụ
  • Thời gian Vào lúc 19g30 Ngày 12 tháng 10 năm 2022
  • Thành phần : Hội Đồng Bầu cừ gồm :

 

  • Thành phần HĐ bầu cử :

    1. Chủ tọa : Cha Sở Giuse Phạm Đức Tuấn, 

    2. Giám sát : Ô. F.Xaviê Hoàng Hữu Hoan

                           Ô. Giuse Nguyễn Văn Đồng

     3. Dẫn chương trình : Ô. Luca Trần Văn Tài

     4. Thư ký :  Ô . Giuse Trần Kim Long

     5. Phát, nhận phiếu và ghi bảng : các em huynh trưởng (3 em)

   - Nội dung bầu chọn : Bầu phiếu kín theo các chức vụ , số phiếu cho 1 vị trí phải qúa bán .

       -    Cử tri đi bầu Tổng số: 25 người

Bầu Chức Danh :

-1. Trưởng khu  :  Ô. F. Xaviê Đoàn Văn Quang                 số phiếu : 23

-2. Phó Nội vụ :    Ô. Raphael  Ngô Hoàng Dương              số phiếu : 21

-3. Phó Ngoại vụ : Ô. Phaolô Nguyễn Thanh Phong           số phiếu : 21

-4. Thư ký :  Bà Maria Nguyễn Thị Thanh Thi                     số phiếu  : 13

-5. Thủ Quỹ : Gioan Bt. Nguyễn Quang Bình                      số phiếu : 24

-6. Ủy viên : Anna Dương Thị Thanh Tuyến

-7. Ủy viên : Têrêsa Phan Thị Tâm

-8. Ủy viên : Maria Nguyễn Thị Bảo Linh

-9. Ủy viên : Trần Bùi Nhật Quỳnh Hương

     Tân Trưởng khu : Ô. F. Xaviê Đoàn Văn Quang  có lời cám ơn Cha Sở Giuse, các anh em Ban chấp hành, các em huynh trưởng, các bà con trong Giáo khu . Được bà con tín nhiệm , mong muốn bà con đôn đốc giới trẻ , các em  tham gia vào các Hội đoàn của Giáo khu, Giáo xứ.

     Buổi bầu cử kết thúc lúc 20g30, trong không khí nhiệt tình, bình an

     Tạ ơn Chúa buổi bầu cử BĐH Giáo Khu Môi Khôi Giáo xứ Hạnh Thông Tây,
     nhiệm kỳ ( 2022-2026 ) được tốt đẹp.

 

TOP