Giáo khu Truyền Tin

GIÁO HẠT GÒ VẤP

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

 

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU TRUYỀN TIN

(Nhiệm kỳ 2022 - 2026)

 

  • Địa điểm bỏ phiếu : Nhà thờ phụ
  • Thời gian Vào lúc 19g30 Ngày 13 tháng 10 năm 2022
  • Thành phần : Hội Đồng Bầu cừ gồm :

  • Thành phần HĐ bầu cử :

    1. Chủ tọa : Cha Sở Giuse Phạm Đức Tuấn, Thầy Phêrô

    2. Giám sát :     Ô. F.Xaviê Hoàng Hữu Hoan

                           Ô. Gioan Bt. Trịnh Gia Thanh

     3. Dẫn chương trình : Ô. Luca Trần Văn Tài

     4. Thư ký :  Ô . Giuse Trần Kim Long

     5. Phát, nhận phiếu và ghi bảng : các em huynh trưởng (3 em)

   - Nội dung bầu chọn : Bầu phiếu kín theo các chức vụ , số phiếu cho 1 vị trí phải qúa bán .

       -    Cử tri đi bầu Tổng số: 92 người

Bầu Chức Danh :

-1. Trưởng khu  :  Bà Maria Lê Thị Vân                         số phiếu :  80

-2. Phó Nội vụ :    Ô. F. Assisi Nguyễn Văn Tân              số phiếu :  44

-3. Phó Ngoại vụ : Ô. Phaolô Vũ Thăng                        số phiếu :  46

-4. Thư ký :  Bà Elizaberth Nguyễn Phương Ngọc Anh     số phiếu  : 72

-5. Thủ Quỹ : Bà Maria Hồ Xuân Hương                        số phiếu :  49

-6. Ủy viên : Maria Nguyễn Thị Kim Vân

-7. Ủy viên : Antôn Đoàn Xuân Huy

-8. Ủy viên : Giacôbê Nguyễn Tấn Trường

 

     Tân Trưởng khu : Bà Maria Lê Thị Vân có lời cám ơn Cha Sở Giuse, các anh em Ban chấp hành, các em huynh trưởng, các bà con trong Giáo khu. Được bà con tín nhiệm, mong muốn bà con đôn đốc giới trẻ , các em  tham gia vào các Hội đoàn của Giáo khu, Giáo xứ.

     Buổi bầu cử kết thúc lúc 21g00, trong không khí nhiệt tình, bình an

     Tạ ơn Chúa buổi bầu cử BĐH Giáo Khu Truyền Tin Giáo xứ Hạnh Thông Tây,
     nhiệm kỳ ( 2022-2026 ) được tốt đẹp.

 

TOP