Giáo khu Vô Nhiễm Nguyên Tội

         GIÁO HẠT GÒ VẤP

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

 

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

(Nhiệm kỳ 2022 - 2026)

  • Địa điểm bỏ phiếu : Nhà thờ phụ
  • Thời gian Vào lúc 19g30 Ngày 11 tháng 10 năm 2022
  • Thành phần : Hội Đồng Bầu cừ gồm :

  • Thành phần HĐ bầu cử :

    1. Chủ tọa : Cha Sở Giuse Phạm Đức Tuấn, Phó chủ tọa : Cha phó Đaminh

    2. Giám sát : Ô. F.Xaviê Hoàng Hữu Hoan

                           Ô. Giuse Nguyễn Văn Đồng

     3. Dẫn chương trình : Ô. Luca Trần Văn Tài

     4. Thư ký :  Ô . Giuse Trần Kim Long

     5. Phát, nhận phiếu và ghi bảng : các em huynh trưởng (3 em)

   - Nội dung bầu chọn : Bầu phiếu kín theo các chức vụ , số phiếu cho 1 vị trí phải qúa bán .

       -    Cử tri đi bầu Tổng số: 47 người

Bầu Chức Danh :

-1. Trưởng khu  :  Ô. Giuse NGÔ ĐĂNG LÂM                  số phiếu : 36

-2. Phó Nội vụ :   Ô. Phêrô  VŨ SƠN HÙNG                      số phiếu : 24

-3. Phó Ngoại vụ : Bà Agata NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN số phiếu : 24

-4. Thư ký :  Ô.  Giuse NGUYỄN VĂN HẢI.                     số phiếu : 29

-5. Thủ Quỹ : Gioan Bt. NGUYỄN VĂN SỬ                      số phiếu : 28

-6. Ủy viên : Gioan Bt. NGUYỄN THÁI TÔN

-7. Ủy viên : Gioan Bt.  ĐÌNH ANH TẤN

-8. Ủy viên : Anna  PHẠM THỊ THU NGÂN

     Tân Trưởng khu :  Ô. Giuse NGÔ ĐĂNG LÂM  có lời cám ơn Cha Sở Giuse, các anh em Ban chấp hành,  các em huynh trưởng, các bà con trong Giáo khu . Được bà con tín nhiệm , mong muốn bà con đôn đốc giới trẻ , các em  tham gia vào các Hội đoàn của Giáo khu, Giáo xứ.

     Buổi bầu cử kết thúc lúc 20g30, trong không khí nhiệt tình, bình an

     Tạ ơn Chúa buổi bầu cử BĐH Giáo Khu VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Giáo xứ Hạnh Thông Tây ,
     nhiệm kỳ
( 2022-2026 ) được tốt đẹp.

TOP