Lịch trực Các Giáo khu

PHIÊN TRỰC PHỤNG VỤ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT NĂM 2024  – 2025

 • Thứ bảy, 07:46 Ngày 08/10/2022 .
 • PHIÊN TRỰC PHỤC VỤ NHÀ CHÚA

  Năm  2024 2025 Năm B

   

   

   

  Lưu ý:

  1. GLV đm nhn xướng kinh, đc sách, gi trt t trong nhà th Thánh Lễ 17g30 Thứ bảy

  * Giới Trẻ đảm nhận xướng kinh, đọc sách vào Thánh Lễ 19g00 Chúa Nhật.

  * Thiếu Nhi và GLV đảm nhận xướng kinh, đọc sách, giữ trật tự trong nhà thờ vào Thánh Lễ 7g30 Chúa Nhật.

  * Các em Lễ Sinh đọc sách vào Thánh Lễ 4g45 sáng Thứ Năm hằng tuần.

  * Các Giáo Khu đọc sách vào các Thánh Lễ 4g45 sáng Thứ Hai, Ba, Tư, Sáu, Bảy và Lễ 17g30 chiều Thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần.

   

  * Các em Thiếu Nhi, đọc sách vào Thánh Lễ 17g30 các chiều Thứ Ba, Năm hằng tuần.

  * Các Giáo Khu đảm nhận xướng kinh, đọc sách và giữ trật tự trong nhà thờ vào các TL Chúa Nhật.

  * Các Giáo Khu trực lễ 17g30 Thứ bảy 7g30 ,19g00 Chúa Nhật.chỉ đảm nhận giữ trật tự trong nhà thờ mà thôi.

  * Khi đảm nhận các phần việc trong phiên trực của mình, xin Các Giáo Khu, Giới Trẻ, Thiếu Nhi vui lòng tuân theo  các Quy Định về Phụng Vụ của Cha sở. Chân thành cảm ơn.

  Bài viết khác liên quan

  Phục vụ lời Chúa

  Sun
  Mon
  Tue
  Wed
  Thu
  Fri
  Sat
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Kết nối facebook