Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót

GIỜ CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT - GX.HTT

 • Thứ bảy, 15:50 Ngày 03/09/2016 .
 • GIỜ CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT

  Mời cộng đoàn đứng (làm dấu thánh giá)

  1-Hát : Cầu Xin Chúa Thánh Thần.

  -        Mời cộng đoàn quỳ

  2-Đọc kinh Ăn Năn Tội, kinh Tin, Cậy , Mến

  KINH ĂN NĂN TỘI

   Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

  KINH TIN

  Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chơn thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

   KINH CẬY

  Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đặng lên Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai đặng. Amen.

  KINH KÍNH MẾN

   Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen

  3-Đọc một ngày trong Tuần Cửu Nhật

  LỜI CHÚA - SUY NIỆM - CẦU NGUYỆN

  NGÀY THỨ NHẤT

  1. A.    LỜI CHÚA (Ga 19,17-18)

  -        Mời cộng đoàn đứng

  Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

  Chính Người vác lấy Thập Giá đi ra, đến nơi gọi là cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

  Đó là Lời Chúa.

  Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

  - Mời cộng đoàn ngồi

  B. SUY NIỆM

  Giáo Hội mời gọi con cái mình đặc biệt chiêm ngắm sự việc Chúa Giêsu chịu khổ hình Thập Giá để chuộc tội cho muôn dân. Chính Người đã tự nguyện vác lấy Thập Giá. Người tự hiến mình cho những thụ tạo mà Người yêu. Người chịu đóng đinh cùng với những tên cướp để nói lên sự tự hạ tột cùng của Người, như lời tiên tri Isaia đã nói: “Người bị liệt vào hàng tội nhân” (Is 53,12).

  Chẳng phải khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta lỗi nghĩa cùng Chúa và anh em, là chúng ta đã tự tay lên án và đóng đinh Người vào thập giá đó sao? Ai đã từng biết yêu, ắt hiểu rằng tình yêu là cho đi, là dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu. Thế mà nhiều lần chúng ta nói chúng ta yêu mến Chúa, nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự nói bằng cả con tim và hành động của mình.

  1. B.     CẦU NGUYỆN

  -        Mời cộng đoàn quỳ

  Cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi.

  “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại,

   nhất là người tội lỗi. Hãy dìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Bằng cách đó, con đã an ủi Ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi”.

  Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót / Bản tính Chúa là trắc ẩn / Yêu thương và tha thứ. / Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con / Nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa. / Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con / Vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa / Đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. / Chúng con cầu xin / Nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa / Làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

  Lạy Cha Hằng Hữu / Xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại / Cách riêng các tội nhân khốn khổ. / Họ đang ẩn mình trong Trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu. /

  Vì cuộc tử nạn của Người / Xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con / Để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. / Amen.

  4-Hát 1 bài Chầu Chúa

  Hát: Nguyện Yêu Chúa (hoặc bài khác phù hợp)

  1.Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến yêu cho trọn khối tình con: được yêu Chúa luôn, bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.

  Đk: Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Chúa hưởng bao mối tình thương. Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Chúa hưởng vinh phúc muôn đời.

  5- Đọc kinh: Lậy Cha, Kính Mừng, Tin Kính.

  6- Hát:    Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa  
  Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao. 
  Lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. 
  Con xin tín thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. 
  Con xin tín thác lậy Chúa Giê – Su Chúa con ơi ! 

  7-Lần Chuỗi Thương Xót

  a-Chuỗi thứ nhất  
  Xin chữa lành tâm linh
     Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu vì sự bất trung, lòng cứng cỏi, Chai đá của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt tâm linh.
     Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng Thương xót Chúa những vết thương tâm linh của chúng con, để xin Chúa chữa lành chúng con về:
  Những sự nghi ngờ, xúc phạm, chối bỏ Tình Yêu Chúa, không tin sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể.   
  Những lần không dám tuyên xưng, làm chứng, bênh vực cho Chúa.  

  Những lần đặt tiền của, danh vọng trên Chúa.
  Những lời nguyền rủa, chúc dữ, thề gian, kêu danh Chúa cách bất xứng.  
        Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con, để nhờ lòng thương xót của Chúa chúng con được trở về và được nhận chìm vào Lòng Thương Xót của Chúa, là Cha, là Đấng Cứu Chúa duy nhất của chúng con. Amen.    
      Cộng đoàn đọc: Lạy Cha hằng hữu , con xin dâng lên Cha Mình và Máu, linh hồn và Thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô,  Chúa chúng con.  Để  đền  vì  tội  lỗi  chúng  con  và toàn  thế  giới. (1lần)    
      Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
      Cộng đoàn: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)     


  b-Chuỗi thứ hai     
  Xin chữa lành tâm lý   
   -Chúa Giêsu chịu đánh đòn mang lấy những thương tích của tội lỗi nhân loại.     
   -Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt tâm lý.    
   -Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng  thương xót Chúa những vết thương tâm lý của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về:                 -Những tư tưởng ước muốn, đam mê hướng về dục vọng...
   -Những ám ảnh của hận thù, không tha thứ, bị sỉ nhục, khinh chê .   
  - Những tiềm thức quá khứ đau thương, sợ hãi.    

  -Những kinh nghiệm đau thương bị bỏ rơi, bị khinh chê, bị nhạo báng.

  -Những mặc cảm tội lỗi, thua kém, muốn trả thù.    

   -Những ý nghĩ xấu xa, tư tưởng không trong sạch, hay chán nản, hay nghi ngờ, nghĩ xấu về người khác, thành kiến.  

   -Xin Chúa là Đấng đầy quyền năng chữa lành, giải thoát và tẩy rửa chúng con, để mang chúng con về sống trong tình yêu và trong lòng thương xót của Chúa. Amen.
  Cộng đoàn đọc: Lạy Cha hằng hữu , con xin dâng lên Cha Mình và Máu, linh hồn và Thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô,  Chúa chúng con.  Để  đền  vì  tội  lỗi  chúng  con  và toàn  thế  giới. (1lần)    
   Xướng: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.   
  Cộng đoàn: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới (10 lần)       

   

  c-Chuỗi thứ ba 
  Xin chữa lành cảm xúc 
   Chúa Giêsu chịu đội mão gai trước sự chối bỏ, nhạo báng Thiên Chúa, sự kiêu căng của nhân loại. Chúng ta  hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt cảm xúc.
  Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng thương xót Chúa  những vết thương cảm xúc của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về:      
          -Tính tình nóng nảy, hay bực tức, giận dữ.   
          -Tính hay ghen ghét, hay giận hờn, dễ thù hận    .
          -Tính dễ bị kích động, dễ tự ái. 
           Những cảm xúc sợ sệt, lo âu, hồi hộp.         

   Xin Chúa lấy tất cả những cảm xúc không tốt đó, và đổ tràn hoa quả của Chúa Thánh Thần vào trong chúng con, và ban cho chúng con sống  trong bình an, niềm vui và ân sủng Chúa. Amen    .
  Cộng đoàn đọc: Lạy Cha hằng hữu , con xin dâng lên Cha Mình và Máu, linh hồn và Thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô,  Chúa chúng con.  Để  đền  vì  tội  lỗi  chúng  con  và toàn  thế  giới. (1lần)

  Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
  Cộng đoàn: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)

  Chuỗi thứ bốn 
  Xin chữa lành các tương quan  
   Chúa Giêsu vác cây Thánh giá vì nhân loại vẫn sống trong thù hận, đàn áp và gươm giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về các mối tương quan      .
  Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Lòng thương xót Chúa những vết thương trong mối quan hệ của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về các tương quan:   
  - Tương quan  giữa Cha mẹ và con cái không hòa thuận, không yêu thương thiếu kính trọng, thiếu săn sóc, thiếu nâng đỡ nhau.   
  - Tương quan  giữa anh chị em ruột không hòa thuận, ganh tị, chia rẽ.
  - Tương quan  giữa các gia đình trong thôn xóm, giáo xứ thiếu tôn trọng, thiếu thông cảm. 
  - Tương quan  với anh chị em không cùng tôn giáo không tốt đẹp.     
  Xin Lòng thương xót Chúa hàn gắn lại những tương quan  đổ vỡ, sứt mẻ, để chúng con là những cành nho được kết hợp và nên một cây nho là Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.   
  Cộng đoàn đọc: Lạy Cha hằng hữu , con xin dâng lên Cha Mình và Máu, linh hồn và Thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô,  Chúa chúng con.  Để  đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.(1lần)
  Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
  Cộng đoàn: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)


  e-Chuỗi thứ năm    
  Xin chữa lành thân xác 
   Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá để mang lại sự Phục Sinh và đời sống mới cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành chúng ta về những bệnh tật thân xác. 
  Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương, những đau đớn bệnh tật nơi thân xác chúng con, để xin Chúa chữa lành và ban thêm nghị lực hầu chúng con vượt thắng được những đau khổ phần xác.           
  Chúng con cậy nhờ danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ  Máu và Nước cứu độ của Chúa tuôn chảy trên chúng con, và những vết thương  xin Chúa chữa lành chúng con. Amen.      
  Cộng đoàn đọc: Lạy Cha hằng hữu , con xin dâng lên Cha Mình và Máu, linh hồn và Thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô,  Chúa chúng con.  Để  đền  vì  tội  lỗi  chúng  con  và toàn  thế  giới. (1lần)     
  Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
  Cộng đoàn: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)

  Kết thúc đọc 3 lần :
  Xướng: Lạy Đấng Chí thánh, Là Thiên Chúa Toàn năng, Hằng hữu                                                                            Đáp : Xin thương xót chúng con và toàn thế giới (3 lần).

   (có thể đọc thêm 7b)

  7b- Kinh Chầu Thánh Thể   
   Xướng: - Kính lạy Thánh Thể,nơi chất chứa giao ước Lòng Thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con/ và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. 
  Đáp: Con tín thác vào Chúa (câu nào cũng thưa như vậy)
  X: - Kính lạy Thánh Thể, nơi chất chứa Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu/ như một bằng chứng Thương xót vô biên đối với chúng con/ và đặc biệt những kẻ tội lỗi    

  khốn cùng. 
  X : - Kính lạy Thánh Thể, nơi chất chứa đời sống vĩnh cửu và lòng thương xót vô biên/ được ban phát tràn đầy cho chúng con/ và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
  X : - Kính lạy Thánh Thể, nơi chất chứa lòng thương xót của Chúa Cha/ Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với chúng con/ và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
  X : - Kính lạy Thánh Thể, nơi chất chứa giá trị vô biên của Lòng Thương xót/ sẽ đền trả những nợ nần cho chúng con/ và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
  X : - Kính lạy Thánh Thể, nơi chất chứa suối nguồn của nước hằng sống, tuôn trào từ lòng thương xót vô biên trên chúng con và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
  X : - Kính lạy Thánh Thể, nơi chất chứa lửa tình yêu mến tinh tuyền bừng cháy từ đáy lòng Chúa Cha Hằng Hữu/ như từ vực thẳm của Lòng Thương xót vô biên đối với chúng con/ và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
  X: - Kính lạy Thánh Thể, nơi chất chứa linh dược chữa trị mọi yếu nhược của chúng con/ trào dâng từ Lòng Thương xót vô biên như thác nguồn đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.    
  X: - Kính lạy Thánh Thể, nơi chất chứa sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa/ và chúng con qua Lòng Thương xót vô biên của Người đối với chúng con/ và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.    
  X: - Kính lạy Thánh Thể, nơi chất chứa mọi tình cảm của Thánh Tâm rất dịu ngọt Chúa Giêsu đối với chúng con/ và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
  X : - Kính lạy Thánh Thể, Nguồn hi vọng độc nhất của chúng con trong mọi khổ đau/ và nghịch cảnh của cuộc sống  
  X : - Kính lạy thánh thể,Nguồn hi vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tối tăm/ và bão tố bên trong cũng như bên ngoài. 
  X : - Kính lạy thánh thể,Nguồn hi vọng độc nhất của chúng con trong cuộc sống/ và trong giờ lâm tử của chúng con.
  X : - Kính lạy thánh thể,Nguồn hi vọng độc nhất của chúng con giữa những nghịch cảnh/ và tràn ngập tuyệt vọng.
  X : - Kính lạy thánh thể,Nguồn hi vọng độc nhất của chúng con giữa những sai lầm và mưu phản.
  X : - Kính lạy thánh thể, Nguồn hi vọng độc nhất của chúng con giữa những cảnh tối tăm/ và vô tín ngưỡng ngập tràn mặt đất.      
  X : - Kính lạy thánh thể,Nguồn hi vọng độc nhất của chúng con trong sự khát mong/ và sự phiền muộn vì không một ai hiểu chúng con. 
  X : - Kính lạy thánh thể,Nguồn hi vọng độc nhất của chúng con trong lúc làm việc cực nhọc/ và phải nhắc đi nhắc lại trong cuộc sống hằng ngày.
   X : - Kính lạy thánh thể,Nguồn hi vọng độc nhất của chúng con trong sự đổ nát của những hi vọng và cố gắng
  X : - Kính lạy thánh thể, Nguồn hi vọng độc nhất của chúng con giữa sức tàn phá của quân thù/ và sức mạnh của hỏa ngục.   
  X : - Kính lạy thánh thể,Con tín thác vào Chúa khi những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con/ và con thấy mọi cố gắng của con đều vô hiệu.      
  X : - Kính lạy Thánh Thể,Con tín thác vào Chúa khi những bão tố xoáy vào trái tim con/ và tinh thần con đầy sợ hãi đến tuyệt vọng.    
  X : - Kính lạy Thánh Thể,Con tín thác vào Chúa khi trái tim con hầu như bắt đầu run rẩy/ và đôi mắt con ướt đẫm dòng lệ.   
  X : - Kính lạy Thánh Thể,Con tín thác vào Chúa khi tất cả mọi sự mưu phản chống lại con/ và thất vọng đen tối xâm nhập linh hồn con.     
  X : - Kính lạy Thánh Thể,Con tín thác vào Chúa khi đôi mắt con bắt đầu mờ đi về những vật đời này/ và lần đầu tiên/ tâm trí con liên tưởng đến một thế giới xa lạ.
  X : - Kính lạy Thánh Thể,Con tín thác vào Chúa khi những công việc nặng nhọc trên sức mạnh con/ và những  rủi ro trở nên số mệnh hằng ngày của con.
  X : - Kính lạy Thánh Thể,Con tín thác vào Chúa khi con thực hành nhân đức sẽ khó khăn đối với con/ và bản tính tự nhiên của con làm cho những ương ngạnh lớn dần.      
  X : - Kính lạy Thánh Thể,Con tín thác vào Chúa khi những làn khí thù địch sẽ là mục tiêu chống lại con.
  X : - Kính lạy Thánh Thể,Con tín thác vào Chúa khi những cực khổ/ và cố gắng của con sẽ bị xét đoán sai lầm bởi những kẻ khác.    
  X : - Kính lạy Thánh Thể,Con tín thác vào Chúa khi những lời xét xử của Chúa sẽ vang dội trên con/ lúc đó con sẽ tín thác trong biển Thương xót của Chúa.

  8-    Hát:    Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa
  Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao. 
  Lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. 
  Con xin tín thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. 
  Con xin tín thác lạy Chúa Giê – Su Chúa con ơi ! 

  (Mời cộng đoàn đứng)

  9-Đọc Kinh Cầu Lòng Thương Xót Chúa

  Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/

  Đấng duy nhất tốt lành,/ con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi con to lớn/

  Và sự xúc phạm thì quá nhiều./

  Con vẫn tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha,/

  Bởi vì Cha là Đấng xót thương./

  Từ xưa tới nay,/ chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.      
  Lạy Cha từ bi,/ chỉ mình Cha mới phán xét con,/

  Cha không bao giờ từ chối/ khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương Xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,/ mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./

  Lời Chúa Giêsu,/ Con Cha đã bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.      
  Lạy Chúa Giêsu,/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc,/

  Chúa là Thiên Đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự bình an trong những giây phút buồn phiền/ giữa biển hoang mang nghi ngại./

  Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi./

  Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc./

  Chúa biết sự yếu mềm của chúng con,/ và giống như một danh y tốt,/

  Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con./ Amen.

  (Mời cộng đoàn quỳ)

  10- Hát 1 bài chầu Chúa.

  (HÁT: Này con là Đá - Đây là Nhiệm Tích)

  (nếu có LM) 

  Đây Nhiệm Tích

  1.Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.  

  2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc  quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời A – men

  11- Đọc 1 đoạn về Tông Chiếu Lòng Thương Xót

  (1 người đọc)

  12- Đọc kinh Năm Thánh.

  Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ Chúa dạy chúng con phải có lòng

  thương xót như Cha trên trời,/ và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.

  Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa/
  và chúng con sẽ được cứu độ.   
  Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Giakêu  và thánh  Mátthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền;/
  làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna
  không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo;/  
  cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,/
  và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải./

  Xin cho chúng con được nghe những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria,/ như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con:/ “Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

  Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,/Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:/    

  Xin làm cho Hội Thánh phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này./
  Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển./

  Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy sự yếu đuối/     để có thể cảm thông với những người       mê muội lầm lạc/
  Xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài/
  đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa quan tâm,/ yêu mến và thứ tha.

  Xin sai Thần Khí Chúa đến xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,/để Năm Thánh Lòng Thương Xót này/ trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con;/
  và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới,/   
  có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo,/công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức, /trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.

  *Lạy Chúa Giêsu,/ nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria,/ Mẹ của lòng thương xót,/ xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin./   
  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha/
  và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

  13-Lời Tận Hiến.

  Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con./

  Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ chở che gia đình của chúng con./

  Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan

  hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất Thánh,/ Mẹ  Chúa./

  Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./

  Xin cho những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót sẽ không bị hủy diệt./

  Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./

  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con./ Amen.

  Mời cộng đoàn đứng

  14-Hát 1 bài về Đức Mẹ.

   Xin Vâng

  1.Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
  Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
  ÐK: 
  Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.       
  Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng,

  Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.   
  Hôm nay tương lai và suốt đời. 
  2. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin Vâng. 
  Mẹ ơi! Ðường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. 

  15-Chúc lành khi trở về (chủ sự đọc)

  Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu KiTô Chúa chúng con ,từ mọi dân tộc Chúa đã chọn cho Chúa một dân biết tôn kính Chúa và thực thi những việc tốt lành: Chính Chúa đã ban Thần Khí đánh động tâm hồn những người anh chị em này để họ trung thành gắn bó với Chúa và mau mắn phụng thờ Chúa hơn, chúng con nài xin Chúa đoái thương tràn đổ phúc lành xuống trên họ,để khi vui mừng trở về nhà,họ biết dùng lời nói mà ca ngợi và dùng việc làm mà công bố cho mọi người những kỳ công của Chúa .Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

  16-Kết thúc Nghi Thức

  Xin Thiên Chúa là Chúa trời đất Đấng đã thương hiện diện với anh chị em trong cuộc hành hương này, luôn che chở gìn giữ anh chị em….Đ. Amen

  Xin Thiên Chúa là Đấng đã làm cho con cái Ngài đang bị phân tán được đoàn tụ trong Đức KiTô Giêsu,cũng làm cho anh chị em được nên một lòng một ý với nhau trong Người…Đ. Amen

  Xin Thiên Chúa là Đấng đã đoái thương gợi lên nơi anh chị em ý muốn hành hương và giúp anh chị em thực hiện ý muốn đó để làm đẹp lòng Ngài,ban phúc lành củng cố lòng đạo đức cúa anh chị em…Amen.

  Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho chúng con. Amen.

   - Kinh Cám ơn, Trông cậy.     
  (Đọc và làm dấu Thánh giá trên mình)

   

  ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ

  TRONG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

  A. Hành Hương và bước qua Cửa Thánh: Có 3 điều kiện sau đây:

  1. Làm một cuộc hành hương và bước qua Cửa Thánh (Cửa Thương Xót), như một dấu chỉ của sự thống hối chân thành.

  2. Xưng tội và hiệp dâng Thánh Lễ với một suy niệm về lòng thương xót.

  3. Tuyên xưng đức tin (có thể đọc kinh Tin Kính) và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và theo ý của ngài cho cả Hội Thánh và toàn thế giới.

  B. Những cách thức khác để lãnh ơn toàn xá:

  Trong thư gửi cho Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella,

  Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Cổ Võ Tân Loan Báo Tin

  Mừng, Đức Phanxicô đã định như sau:

  1. Những ai làm một trong những việc của lòng thương  xót - "14 mối thương người" - thì chắc chắn được ơn toàn xá.

  2. Những người đau yếu hay già cả, kết hợp đau khổ của mình với cuộc thương khó của Chúa, được gần gũi với Chúa, khi rước lễ, hoặc tham dự Thánh lễ hay một cuộc cầu nguyện chung, có thể qua các phương tiện truyền thông thì được ơn toàn xá.

  3. Những tù nhân có thể lãnh ơn toàn xá trong nhà nguyện của nhà tù khi hướng tâm trí và lời nguyện lên Chúa Cha mỗi lần bước qua cửa phòng giam.

  4. Ơn toàn xá có thể ban cho những người qua đời khi chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho họ trong Thánh lễ để họ có thể chiêm ngưỡng dung nhan thương xót của Chúa.

  File đính kèm :

   GIỜ CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT.doc

  Bài viết khác liên quan

  Phục vụ lời Chúa

  Sun
  Mon
  Tue
  Wed
  Thu
  Fri
  Sat
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Kết nối facebook