Giáo khu Fatima

GIÁO HẠT GÒ VẤP

GIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU FATIMA

(Nhiệm kỳ 2022 - 2026)

  • Địa điểm bỏ phiếu : Nhà thờ phụ
  • Thời gian Vào lúc 19g30 Ngày 19 tháng 10 năm 2022
  • Thành phần HĐ bầu cử :

    1. Chủ tọa : Cha Sở Giuse Phạm Đức Tuấn

    2. Giám sát :     Ô. F.Xaviê Hoàng Hữu Hoan,  Giuse Nguyễn Văn Đồng

    3. Dẫn chương trình : Ô. Luca Trần Văn Tài

    4. Thư ký :  Cô Maria Lê Thanh Nguyên

    5. Phát, nhận phiếu và ghi bảng : các em huynh trưởng (3 em)

   - Nội dung bầu chọn : Bầu phiếu kín theo các chức vụ , số phiếu cho 1 vị trí phải qúa bán .

       -    Cử tri đi bầu Tổng số: 42 người

Bầu Chức Danh :

-1. Trưởng khu  :   Ô. Giuse Nguyễn Quốc Sĩ                      số phiếu :  36 

-2. Phó Nội vụ :     Ô. Đaminh Hà Duy Nữ                          số phiếu :  27

-3. Phó Ngoại vụ : Bà Maria Nguyễn Thị Hòa                      số phiếu :  24

-4. Thư ký :           Ô. Phaolô Bùi Duy Long                         số phiếu :  32

-5. Thủ Quỹ :         Bà Têrêsa Vũ Thị Ngọc                          số phiếu :  31

-6. Ủy viên :          Bà Maria Nguyễn Thị Thới

-7. Ủy viên :          Ô. F. Xavie Lê Quang Nhân

-8. Ủy viên :          Ô. Giuse Trần Trọng Hòa

    Tân Trưởng khu : Ô. Giuse Nguyễn Quốc Sĩ có lời cám ơn Cha Sở Giuse, Cha phó Đaminh các anh em Ban chấp hành, các em huynh trưởng, các bà con trong Giáo khu. Được bà con tín nhiệm, mong muốn bà con đôn đốc giới trẻ , các em tham gia vào các Hội đoàn của Giáo khu, Giáo xứ.

     Buổi bầu cử kết thúc lúc 20g30, trong không khí nhiệt tình, bình an

     Tạ ơn Chúa buổi bầu cử BĐH Giáo Khu Fatima Giáo xứ Hạnh Thông Tây.
     nhiệm kỳ ( 2022-2026 ) được tốt đẹp.

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kết nối facebook