HĐMV giáo xứ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GX. HẠNH THÔNG TÂY

     

      1 . Ban Thường Vụ. 

  -     1. Fx. Hoàng Hữu Hoan                        Chủ tịch

  -    2. Giuse Nguyễn Văn Đồng                   Phó nội vụ

  -    3. Gioan B. Trịnh Gia Thanh                  Phó Ngoại vụ

  -    4. Luca Trần Văn Tài                             Tổng Thư ký

  -    5. Giuse Trần Kim Long                             Thủ Quỹ

       2 . Hội đồng Mục vụ Giáo xứ gồm 12 giáo khu.

 •  GK Đức Mẹ Lộ Đức 


         

  GK Đức Mẹ Truyền Tin

 

 • GK Đức Mẹ Fatima

     

 •  GK Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 •  GK Đức Mẹ La Vang

  

 •  GK Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình

 •  GK Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 •  GK Đức Mẹ Môi Khôi

 •  GK Đức Mẹ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

       

 •  GK Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

 •  GK Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

           

 •    GK Đức Mẹ Ave Maria

 

  

 

 

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook