Linh Mục - Tu sĩ gốc HTT

LINH MỤC TU SĨ GỐC HẠNH THÔNG TÂY

 

STT

TÊN THÁNH

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÒNG TU

1

Giuse

Nguyễn Thanh Hiền

 

LM Triều

2

Giuse

Đinh Văn Thọ

 

LM Triều

3

Giuse

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

LM Triều

4

Maria

Phan Thị Cẩn

 

Chợ Quán

5

Maria

Nguyễn Thị Tình

 

Chợ Quán

6

Têreresa

Nguyễn Thị Phương Thúy

 

Chợ Quán

7

Jean Francois

Nguyễn Thị Đó

 

Vinh Sơn

8

Mattha

Võ Thị Phước

 

Phaolo (Mỹ Tho)

9

Jean-Paptiste

Trần Thị Phin

 

Biển Đức

10

Têresa

Lương Thị Tuyết Trang

 

(Pháp)

11

Maria

Đoàn Thị Thu Trinh

 

Đa Minh

12

Maria Têresa

Phạm Thị Trúc Giang

 

Nước Hằng Sống

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Các Dì Phước phục vụ họ đạo

 Hạnh Thông Tây đã về nhà cha

 R.I.P

 

STT

Tên thánh

Họ và tên

Ngày tháng

1

Phanxica

Nguyễn Thị Thể

11.03.1962

2

Ysave

Nguyễn Thị Chức

11.04.1977

3

Mad

Tăng Thị Hay

24.04.1994

4

Maria

Nguyễn Thị Nghĩa

20.04.2011

5

Maria

Huỳnh Thị Tùng

15.08.1990

6

Cat

Nguyễn Thị Lễ

11.07.1987

7

Mad

Nguyễn Thị Lượng

25.11.1999

8

Maria

Nguyễn Thị Kiêm (Bà Mười Kiêm)

30.01.1999

9

Anna

Trần Thị Tỵ

10.03.2002

10

Maria

Đỗ Thị tiếng

28.05.2006

11

Ane

Lê thị vui

18.10.1966

12

Maria

Huỳnh Thị Đây (Bà Tám Lễ)

13.01.2009

13

Maria

Nguyễn Thị Ngời

26.01.1961

14

Maria

Nguyễn Ngọc Sương

01.04.2015

15

Anna

Ngô Thị Trang

23.02.1996

16

Teresa

Nguyễn Thị Bảy

18.12.1995

17

Maria

Nguyễn Thị Lành

24.04.1992

 

 

TU SĨ GIÚP GX. HẠNH THÔNG TÂY

 Danh sách các Dì Phước giúp Họ Đạo Hạnh Thông Tây đã thuyên chuyển đi nơi khác,

cũng như hiện còn giúp họ đạo

 

STT

TÊN THÁNH

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỔ Ở

HIỆN NAY

1

Maria

Lê Thị Tua

1935

(về nhà hưu)

2

Ysave

Phan Thị Tần

1941

Bình Di(Cambodia)

3

Lucia

Nguyễn Thị Soi

1944

Chí Hòa

4

Maria

Nguyễn Thị Hải

1953

Thủ Đoàn

5

Anna

Nguyễn Thị Bạch

1942

Mỹ Trung

6

Maria

Lưu Kim Xuân

1955

Gò Vấp

7

Lucia

Nguyễn Thị Lệ

1957

Nhà Dòng

8

Maria

Nguyễn Thị Tiền

1956

Tham Lương

9

Maria

Nguyễn Thị Phiến

1969

Nhà dòng

10

Maria

Phạm Thị Hiền(2)

1976

Svay Rieng(cambodia)

11

Sophi

Phan Thị Thái

1945

Lam  sơn(Bà Rịa)

12

Ane

Trần Ánh Tuyết

1952

Bảo Lộc

13

Lucia

Lê Thị Diễm

1974

Hạnh Thông Tây

14

Cexilia

Nguyễn Thị Hoài  Phương

1982

Xóm Chiếu

15

Maria

Nguyễn Thị Nhan

1959

Hạnh Thông Tây

16

Mattha

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt

1983

Hạnh Thông Tây

 

Soeur Thái

 

Thầy Phêrô Nguyễn Xuân Đài

 

Thầy Giuse Mai Minh Tuấn

 

Thầy Nam, Sr. Diễm, Sr. Nhan, Sr. Nguyệt, Thầy Lâm

 

Sr. Phương, Sr. Nhan, Thầy Đạt, Sr. Diễm

 

Thầy Giuse Nguyễn Văn Hưng

 

Thẩy Maccô Phạm Văn Hải

 

Thầy Giuse Trần Văn Thịnh

 

 

Thầy Đaminh Giuse Đinh Văn Huỳnh

 

Thầy Phanxico Xavie Lê Tuấn Anh

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

Kết nối facebook