Sinh hoạt Mục Vụ

Thứ tư, 11:28 Ngày 10/08/2016 .
Giới thiệu một số trò chơi sinh hoạt vòng tròn (2)
Thứ tư, 11:28 Ngày 10/08/2016 .
 Quản trò sinh hoạt
Thứ tư, 16:48 Ngày 10/08/2016 .
bài hát dùng trong sinh hoạt Giới trẻ
Thứ tư, 16:43 Ngày 10/08/2016 .
Bài hát dùng trong sinh hoạt 
Chủ nhật, 08:11 Ngày 17/07/2016 .
 
Chủ nhật, 14:02 Ngày 17/07/2016 .
QUI CHẾ LÀM VIỆC BĐH GIÁO KHU
Chủ nhật, 14:06 Ngày 17/07/2016 .
CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ THÁNG 8/2016
Thứ năm, 16:01 Ngày 29/09/2016 .
Thứ năm, 16:02 Ngày 22/09/2016 .
Thứ ba, 16:03 Ngày 06/09/2016 .
Chủ nhật, 16:04 Ngày 21/08/2016 .

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kết nối facebook