Nghi Thức Thánh Lễ

Nghi thức thánh lễ an táng

 • Thứ hai, 09:07 Ngày 06/03/2017 .
 • Nghi thức thánh lễ an táng

  A. Tiếp Ðón Quan Tài ở Cuối Nhà Thờ

   Chủ tế : Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta và của Ðức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.

  Hoặc: Chúa ở cùng anh chị em.

  Cộng đoàn: Và ở cùng Cha.

  Chủ tế rảy nước thánh, rồi đọc:

  Xin Chúa làm phép thi thể của...., với nước thánh nhắc nhở bí tích Rửa Tội như thánh Phaolô viết: "Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa Tội trong Ðức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết của Người. Và nếu chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy". (Rom 6:3-5)

  Có thể trải một khăn trắng trên quan tài, nhắc nhở chiếc áo trắng ngày chịu phép Rửa Tội:

  Trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa là... đã mặc lấy Ðức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Ðức Kitô lại đến.

   

  B. Thánh Lễ

   

  Lời nguyện nhập lễ: (Ngoài mùa Phục Sinh)

  Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay, OBACE T... là người tín hữu Chúa và là người anh (chị em) của chúng con đã cùng an giấc với Ðức Giêsu , Con Một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng, Chúa đã cho Ðức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho OBACE được cùng sống lại với Người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho OBACE được chia sẻ vinh quang với Ðấng đã từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

  Amen.

  Lời nguyện nhập lễ: (Trong mùa Phục Sinh)

  Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: Chính Ðức Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là OBACE T... được Phục Sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin...

  Amen.

   

  Bài đọc I (Rom 6:3-9) "Chúng ta phải sống đời sống mới"

  Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma.

  Anh chị em thân mến: "Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa trong Ðức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giả thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ Người được nữa".

  Ðó là lời Chúa.

   

  Ðáp ca (Ps 22:1-6)

  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

  1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi Người lo bồi dưỡng.

  2. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cái gậy của Người đó là điều an ủi lòng tôi.

  3. Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương. Ðầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa.

   

  Alleluia (2 Tim 2:11-12)

  Alleluia, Alleluia-Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Alleluia.

   

  Phúc Âm (Jn 11:12-27)

  Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan. Khi ấy Matta thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây, thì em con đã không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Matta lại thưa: "Con biết, ngày tận thế khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại".

  Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết đời đời. Con có tin điều đó không?". Matta thưa: "Thưa thầy, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian".

  Ðó là lời Chúa.

   

  Lời nguyện tiến lễ: (Ngoài mùa Phục Sinh)

  Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu nguyện cho OBACE T. được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, OBACE đã vững tin Ðức Giêsu Con Chúa là Vị Cứu Tinh nhân hậu, thì giờ đây, xin Chúa cho OBACE được thấy rằng Người cũng là Vị Thẩm Phán khoan dung. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

  Amen.

  Lời nguyện tiến lễ: (Trong mùa Phục Sinh)

  Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho người con của Chúa là OBACE T. mới qua đời được vào chung hưởng vinh quang với Con Một Chúa, Ðấng đã dùng bí tích yêu thương liên kết chúng con nên một. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

  Amen.

   

  Kinh tiền tụng:

  Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng công bình và hữu ích cho phần rỗi chúng con. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

  Nơi Người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết, cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì họ lại được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời.

  Vì thế, cìng với các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, các Bệ Thần và Quản Thần, cùng toàn thể đạo binh Thiên Quốc, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

  Thánh! Thánh! Thánh...

   

  Lời Nguyện Hiệp Lễ: (Ngoài mùa Phục Sinh)

  Lạy Chúa, Ðức Giêsu Con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích Thánh Thể làm lương thực đi đường giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa, ước chi nhờ bí tích này, người anh (chị) em tín hữu của chúng con là T. được vào Nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

  Amen.

  Lời Nguyện Hiệp Lễ: (Trong mùa Phục Sinh)

  Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt Qua để cầu cho người con Chúa là OBACE T. mới qua đời. Xin thương đón nhận OBACE vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin...

  Amen.

   

  C. Tiễn đưa (sau Thánh lễ)

   

  Chủ tế: Anh chị em thân mến: người thân yêu của chúng ta đã về an nghỉ trong bình an của Ðức Kitô. Với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện, phó thác người thân yêu này vào lòng từ ái của Chúa chúng ta.

  Người thân này đã trở nên con cái Chúa qua bí tích Rửa Tội, và đã được nuôi dưỡng qua Bàn Tiệc Thánh của Chúa. Xin Chúa nhận người thân này vào Bàn Tiệc con cái Người trong nước trời cùng với các Thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu.

  Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì chúng ta được gặp Ðức Kitô ngày Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta.

   

  Ðáp ca:

  Chủ tế: Xin các Thánh của Chúa đến phù trợ tôi tớ Chúa. Xin các Thiên Thần Chúa đến đón tiếp tôi tớ Chúa.

  Mọi người: Xin đón nhận linh hồn này, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

  Chủ tế: Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã gọi, được đến với Người. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa tới chân tổ phụ Abraham.

  Mọi người: Xin đón nhận linh hồn này, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

  Chủ tế: Lạy chúa, xin cho tôi tớ Chúa được yên nghỉ muôn đời, và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu.

  Mọi người: Xin đón nhận linh hồn này, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

   

  Kinh cầu:

  Chủ tế: Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.

  Mọi người: Chúa chữa chúng con. (Và tiếp tục thưa như vậy sau mỗi câu).

  Chủ tế:

  - Vì Chúa xuống thế.

  - Vì Chúa sinh ra.

  - Vì Phép Rửa cùng Chay Thánh Ðức Chúa Giêsu.

  - Vì Ðức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây Thánh Giá.

  - Vì Ðức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

  - Vì Ðức Chúa Giêsu sống lại.

  - Vì Ðức Chúa Giêsu lên trời.

  - Vì Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

  - Vì Ðức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang.

  -Ðến ngày phán xét.

   

  Chủ tế rảy nước thánh và xông hương

  Chủ tế: Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn... cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hưởng vinh nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối con người. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

  Chủ tế đọc tiếp: Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn này vào Thiên Quốc. Xin các thánh tử đạo đón tiếp vào thành thánh, thành Giêrusalem mới và vĩnh cửu. Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ sống muôn đời".

   

  D. Tại Ðất Thánh

   

  Làm phép mồ:

  Chủ tế: Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua việc Chúa nằm trong mộ ba ngày, Chúa đã thánh hóa vào các phần mộ của những người tin tưởng vào Chúa; và ngay cả thân xác của họ còn nằm trong lòng đất, họ tin rằng họ sẽ sống lại như Chúa.

  Xin cho người thân của chúng con an nghỉ trong ngôi mộ này, đợi ngày Chúa là sự sống lại và là sự sống, sẽ cho sống lại trong vinh quang. Xin cho tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng tôn nhan trong nước Chúa. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

  Chủ tế rảy nước thánh và xông hương.

   

  Lời nguyện giáo dân:

  Chủ tế: Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta có chết cũng sẽ được sống đời đời".

  Xướng: Lạy chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lagiarô chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

  Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  Xướng: Chúa nâng kẻ chết sống lại, xin ban cho người thân của chúng con sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

  Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  Xướng: Chúa đã hứa phúc Thiên Ðàng cho người trộm lành thống hối. Xin đưa người thân chúng con vào hưởng niềm vui nước Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

  Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  Xướng: Người thân của chúng con đã được rửa sạch bởi phép Rửa Tội và được Sức Dầu bằng dầu cứu rỗi. Xin ban cho được tham dự tình bằng hữu cùng các thánh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

  Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  Xướng: Người thân của chúng con đã được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Chúa. Xin ban cho được một chỗ nơi Bàn Tiệc trong nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

  Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  Xướng: Xin nâng đỡ chúng con trong cơn buồn sầu về cái chết của người thân chúng con. Xin cho niềm tin chúng con thành niềm an ủi, và cuộc sống muôn đời thành niềm hy vọng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

  Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  Mọi người đọc Kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời...

   

  Cầu nguyện cho những người có mặt:

  Chủ tếLạy chúa Giêsu, Ðấng cứu chuộc chúng con. Chúa đã tự hiến mình chịu chết, để mọi người được cứu rỗi, và vượt cõi chết đến cuộc sống mới. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà nhìn đến dân Chúa đang khóc thương và cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðấng chí thánh và từ bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Nhờ chết đi, Chúa đã mở cửa sự sống mới cho những ai tin tưởng vào Chúa. Xin đừng để người thân yêu chúng con xa lìa Chúa nhưng nhờ sức mạnh uy quyền Chúa ban, được hưởng ánh sáng, niềm vui và bình an trong nước Chúa. Chúa là Ðấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

  Lạy Chúa, xin cho linh hồn... được yên nghỉ muôn đời. Và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu.

   

  Trong khi chôn:

  Chủ tế đọc:

  Chúa toàn nằng đã gọi người thân của chúng con từ cõi đời này về với Chúa. Chúng con xin gửi thi thể người này lại bụi đất, nơi loài người đãđược tạo dựng.

  Chúa Kitô là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, và chúng con biết rằng Ngài sẽ cho mỗi thân xác hay chết chúng con sống lại như Người trong vinh quang.

  Chúng con phó dâng người thân này cho Chúa. Xin Chúa tiếp nhận vào nơi bình an và cho sống lại ngày sau hết. Chúng con cầu nguyện nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

  Amen.

  (nguồn: catholic.org.tw)

  Bài viết khác liên quan

  Phục vụ lời Chúa

  Sun
  Mon
  Tue
  Wed
  Thu
  Fri
  Sat
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Kết nối facebook