Nghi Thức Thánh Lễ

Nghi thức thánh lễ hôn phối

 • Thứ hai, 09:11 Ngày 06/03/2017 .
 • Nghi thức thánh lễ hôn phối

   

  Lời Nguyện Nhập Lễ

   

  Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích cao trọng

  thánh hóa tình nghĩa vợ chồng,

  để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm mầu

  giữa Ðức Kitô và Hội Thánh.

  Xin cho các tín hữu Chúa đây

  là anh (ông) T. và chị (bà) T.,

  biết thực hiện trong cả đời sống

  ý nghĩa sâu xa của bí tích hôn nhân họ sắp cử hành.

  Chúng con cầu xin vì Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa,

  là Thiên Chúa và là Chúa chúng con

  Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa

  hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

  Amen.

  Nghi thức Hôn Phối

  Trong thánh lễ, sau Phúc Âm và bài giảng, chủ tế đứng trước mặt đôi tân hôn để cử hành nghi thức hôn phối:

  Các con (anh chị) thân mến, các con (anh chị) đến nhà thờ để tình yêu các con (anh chị) được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thức vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con (anh chị) luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con (anh chị). Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con (anh chị):

  T... và T... các con (anh chị) có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?

  Ðôi Tân Hôn đáp:

  - Thưa có!

  Chủ tế hỏi:

  Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (anh chị) có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?

  Ðôi Tân Hôn đáp:

  - Thưa có!

  Chủ tế hỏi:

  Các con (anh chị) có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không?

  Ðôi Tân Hôn đáp:

  - Thưa có!

  Chủ tế đọc:

  Vậy bởi vì các con (anh chị) đã quyết định kết hôn với nhau, các con (anh chị) hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con (anh chị) trwóc mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.

  Ðôi tân hôn bắt tay nhau hoặc cầm tay nhau, rồi bên nam nói:

  Tôi T... nhận em T... làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.

  Bên nữ đáp lại:

  Tôi T... nhận em T... làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi.

  Nhưng vì một lý do gì, chủ tế có thể hỏi đôi tân hôn theo cách dưới đây:

  Chủ tế hỏi bên nam:

  T... nhận em T... làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?

  Bên nam trả lời:

  Thưa con nhận.

  Chủ tế hỏi bên nữ:

  T... nhận em T... làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?

  Bên nữ trả lời:

  Thưa con nhận.

  Chủ tế đọc:

  Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con (anh chị) đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con (anh chị).

  Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen.

  Làm Phép và Trao Nhẫn

  Chủ tế đọc:

  Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành.

  Người chồng xỏ nhẫn vào ngón tay người vợ và tùy nghi nói:

  T... em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

  Người vợ cũng xỏ nhẫn vào ngón tay người chồng và nói:

  T... anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

  Thánh Lễ tiếp diễn như thường.

  Lời Nguyện Tiến Lễ

  Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng

  để cầu cho anh (ông) T. và chị (bà) T.

  vừa thành hôn theo luật Hội Thánh.

  Mối duyên này Chúa đã xe định,

  xin cũng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc

  Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

  Amen.

  Lời Tiền Tụng

  Lạy Cha chí thánh  là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

  chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,

  thật là chính đáng, phải đạo

  và sinh ơn cứu độ cho chúng con.

  Cha đã muốn kết hợp hai người nam nữ bằng hôn ước

  để họ suốt đời gắn bó yêu thương

  và sống hòa thuận trong tình nghĩa vợ chồng,

  để nhờ cuộc hôn nhân thánh thiện

  con cái Cha ngày thêm đông đảo.

  Thật vậy, nhờ Cha dự liệu và ban ơn,

  Cha làm nên hai điều kỳ diệu:

  là cho đôi bạn sinh con cái

  để trần gian được tăng vẻ huy hoàng

  và cho con cái họ được tái sinh

  để Giáo Hội càng ngày thêm phát triển,

  nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

  Nhờ Người,

  hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh,

  chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha

  và tung hô rằng:

  Thánh! Thánh! Chí Thánh!...

  Cầu Nguyện Cho Ðôi Tân Hôn

  Sau kinh Lạy Cha, chủ tế bỏ kinh "Lạy Cha, xin cứu chúng con...", đứng quay mặt về phía đôi tân hôn và đọc lời cầu nguyện cho họ:

  Anh chị em thân mến,

  chúng ta hãy dâng lên Cha trên trời lời cầu khẩn thiết tha,

  xin Người tuôn đổ muôn phúc lành cho anh chị (ông bà) T. và T.

  vừa thành hôn với nhau theo nghi thức Kitô giáo.

  Người đã liên kết họ bằng giao ước thánh

  (và bằng bí tích Mình và Máu Ðức Kitô),

  xin Người cũng cho họ biết trọn đời yêu thương nhau.

  Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, rồi chủ tế dang tay đọc tiếp:

  Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng,

  Cha đã tạo dựng muôn loài từ hư vô,

  và an bài mọi sự trong trời đất ngay từ thuở ban đầu.

  Khi dựng nên con người gống hình ảnh Cha,

  Cha đã đặt người nữ

  làm trợ tá bất khả phân ly của người nam,

  vì vậy, họ không còn là hai,

  nhưng chỉ là một xương thịt.

  Như thế, Cha dạy chúng con rằng:

  sự gì Cha đã phối hợp nên một, 

  loài người không bào giờ được phép phân ly.

  Lạy Cha, Cha dùng bí tích cao trọng

  thánh hóa tình nghĩa vợ chồng,

  để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm mầu

  giữa Ðức Kitô và Hội Thánh.

  Lạy Cha, Cha đã phối hợp người nữ với người nam

  và từ nguyên thuỷ đã chúc phúc cho xã hội họ gầy dựng nên

  được sinh sôi nảy nở.

  Lời chúc phúc này,

  dù nguyên tội hay đại hồng thuỷ cũng không xóa bỏ được.

  Xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chị (bà) T.

  vừa thành hôn với anh (ông) T.,

  và đang cầu mong được Cha ban ơn phúc.

  Xin cho chị (bà) được đầy lòng yêu thương,

  biết ăn ở thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ

  đã được tán dương trong Sách Thánh.

  Xin cho anh (ông) T.

  biết trọn niềm tin tưởng ở chị (bà) T.,

  nhìn nhận chị (bà) là người bạn bình đẳng,

  và cũng được thừa hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban.

  Xin cho anh (ông) biết luôn luôn kính trọng

  và yêu thương chị (bà) như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh.

  Vậy giờ đây, lạy Cha, xin cho đôi tân hôn này

  được kiên trì giữ vững đức tin,

  và thiết tha yêu mến luật Cha;

  được trọn tình chung thuỷ với nhau

  để nêu gương một đời sống thánh thiện.

  Xin ban cho họ được sức mạnh của Tin Mừng,

  để họ trở nên những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô

  trước mặt mọi người.

  (Xin cho họ đông con nhiều cháu,

  được trở nê cha mẹ mẫu mực khôn ngoan).

  và khi đã trải qua tuổi thọ an nhàn,

  họ được về thiên quốc,

  cùng các thánh hưởng phúc trường sinh.

  Chúng con cầu xin

  nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

  Amen.

  Sau đó tiếp tục thánh lễ như thường.

  Lời Nguyện Hiệp Lễ

  Lạy Chúa,

  Chúa đã an bài cho hai anh chị (ông bà) T. và T.

  kết duyên với nhau

  và đã dùng bí tích hôn nhân mà thánh hóa mối tình của họ.

  (Chúa lại còn cho họ đồng bàn

  cùng ăn một bánh, uống chung một chén.)

  Giờ đây, vì  lễ tế này, xin Chúa ban dồi dào ân sủng,

  để họ sống hòa thuận trong cùng một tình bác ái.

  Chúng con cầu xin

  nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

  Amen.

  Lời Chúc Lành Cuối Lễ

  Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu

  gìn giữ anh chị (ông bà)

  luôn hòa thuận yêu thương nhau.

  Xin Ðức Kitô ban cho anh chị (ông bà) được bình an

  và cho gia đình hằng yên vui đầm ấm.

  Amen.

  Chúc anh chị (ông bà)

  (được hồng phúc có con nối dõi tông đường),

  được bạn hữu mến thương giúp đỡ,

  và sống hòa hợp với mọi người.

  Amen.

  Chúc anh chị (ông bà)

  trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa

  giữa thế gian:

  luôn rộng lòng đón tiếp người khổ đau nghèo đói,

  để ngày sau chính họ sẽ đền ơn

  và mời đón anh chị (ông bà) vào nhà Cha trên trời.

  Amen.

  Và xin Thiên Chúa toàn năng

  là Chúa Cha, và Chúa Con X và Chúa Thánh Thần

  ban phúc lành cho anh chị em.

  Amen.

  Bài viết khác liên quan

  Phục vụ lời Chúa

  Sun
  Mon
  Tue
  Wed
  Thu
  Fri
  Sat
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Kết nối facebook